// Servis automatskih menjača

NISSAN problem sa CVT menjačem

NISSAN problem sa CVT menjačem

  • 14. Decembar 2022.
NISSAN problem sa CVT menjačem

Nissan-ova vozila opremljena automatskim menjačem CVT što je akronim za kontinualno varijabilni menjač (Continuously Variable Transmission) važila su za vozila opremljena jednim od najnaprednijih transmisijskih sistemima na tržištu. Vlasnici ovih vozila se mogu pohvaliti sa nekoliko ključnih prednosti kao što su bolja potrošnji goriva i uglađenije iskustvo vožnje. Prenosi ovog tipa su dizajnirani da neprekidno menjaju prenosne odnose dok se automobil vozi. Postoje i drugi tipovi menjača, koji daju samo fiksni broj brzina i imaju teške prelaze između njih.

Međutim, uprkos početnom entuzijazmu, mnogi vlasnici Nissan vozila s CVT menjačem su se susreli s brojnim problemima. To je rezultiralo sa više grupnih tužbi i žalbi potrošača zbog ponavljajućih sigurnosnih problema. U ovim tužbama se navodi da je Nissan odbio da prizna da je CVT menjač neispravan i da je prethodno dodao  produženje garancije na svoje starije modele sa neispravnim CVT-om.

Prvi problem jeste Curenje ulja. Kada ujutro kreću svojim vozilom Nissan sa parkinga, mnogi su primetili crvenkaste tragove curenja ulja na tlu. Ovo je klasičan simptom neispravnog CVT-a. Prema rečima stručnjaka za menjač, CVT može da curi iz otprilike dvadeset spoljašnjih zaptivki, od kojih su neke izuzetno jednostavne za popravku i održavanje, dok bi za druge bile potrebne komplikovane usluge.

Drugi problem sa kojim su se vlasnici Nissan vozila s CVT menjačem susreli jeste neodgovarajuća radna temperatura. Ovaj problem doveo je do pregrevanja menjača, što na kraju može dovesti do kvara i čak potpunog sloma transmisije.

Treći problem vlasnika vozila s CVT menjačem jesu teškoće pri upravljanju vozilom pri visokim brzinama, odnosno povećane vibracije automobila. Za ovo mogu postojati dva objašnjenja: neadekvatno podešavanje motora ili problem u sistemu prenosa vozila. 

Četvrti problem na koji su se žalili vozači Nissana je kašnjenje u uključivanju stepena prenosa. Još jedan uobičajeni simptom kvara CVT menjača je primetna sporost menjača vozila da uđe u brzinu kada je menjač podešen za vožnju unazad ili za vožnju. Neispravan paket kvačila sa slomljenom unutrašnjom zaptivkom menjača, labavim kaišem i nedovoljnom količinom tečnosti za prenos, sve to može uzrokovati kašnjenje u uključivanju zupčanika.

Servis AC Lukić vrši servis-popravku CVT menjača na Nissan vozilima.